Životní pojištění: Daňové změny od roku 2015

Daňové odpočty u životního pojištění dostávají zcela nová pravidla.

Daňový odpočet pro každého, ale bez možnosti výběru peněz? Tak to je rok 2015, který přináší zákaz možnosti výběrů z životního pojištění u takzvaných daňových smluv, u kterých bude chtít nadále klient uplatňovat daňový odpočet.

Změna daňového zákona však rozhodně není důvodem ke zrušení stávajících smluv. Pokud o daňový odpočet stojíte, tak lze každou stávající smlouvu o životním pojištění do „daňového režimu“ převést.

Pojišťovny mohou volit ze dvou cest, jak budou klienti na nové podmínky přistupovat. Tedy buďto pasivním souhlasem, kdy svým klientům rozešlou informaci o tom, že od 1. ledna není možné dělat mimořádné výběry a ti klienti, kteří nebudou souhlasit, budou muset dát své pojišťovně sami vědět. Pak druhou možností bude tzv. aktivní souhlas klienta, který bude muset podepsat dodatek k pojistné smlouvě nebo svůj souhlas se změnou vyjádří jinou formou.

Další možností jsou dvě smlouvy pro ty, kteří chtějí daňový odpočet, tak i přístup ke svým penězům.

Pokud bude klient chtít mít naspořené prostředky k dispozici průběžně, může u stávající smlouvy zvolit tzv. „nedaňovou variantu“ a pro daňový odpočet si založí smlouvu novou, kam bude přispívat pouze do výše 12 tis. Kč ročně a na kterou případně nechá nasměrovat příspěvek svého zaměstnavatele až do výše 30 tis. Kč ročně.

Spočítejte si sami (nebo si nechejte spočítat)!

Pokud se totiž rozhodnete pro dvojí životní pojištění, dobře počítejte. Každá nová smlouva s sebou samozřejmě nese i nové náklady. Váš poradce by vám měl proto umět udělat správný propočet, za jak dlouho se Vám takové náklady díky daňovému odpočtu na nové smlouvě vrátí.