SLAVIA Pojišťovna

Obchodní firma: Slavia pojišťovna a.s.Logo_Slavia
Sídlo: Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2591
IČ: 601 97 501
Akcionář: Capital Management Company, a.s., Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, PSČ 110 00

CENTRÁLA:
Slavia pojišťovna a.s.
Revoluční 1
110 00 Praha 1

Otevírací doba:
PO – PÁ: 8 – 18 HOD.mucha

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Expobank CZ a.s.
Č. účtu: 5124140040/4000

Telefon: +420 255 790 111
Fax: +420 255 790 199
E-mail: info@slavia-pojistovna.cz

Asistenční služba:
Telefon: +420 261 000 525 (SLAVIA ASSISTANCE)
Internet: www.slavia-pojistovna.cz

O společnosti

Slavia pojišťovna má tradici již od roku 1868. Ve své samostatné historii přicházela a bude přicházet s inovativními pojistnými produkty.

Naše společnost chce být první volbou pro vybrané skupiny klientů, pro které má vždy nejvýhodnější pojistný produkt, který je vždy jednoduchý a snadno pochopitelný.

5P Slavia pojišťovny
• Pojišťovna se silnou orientací na zákazníka
• Pojišťovna s vysokou inovativností
• Pojišťovna s dynamickým rozvojem
• Pojišťovna s profesionály ve svém oboru
• Pojišťovna s tradicí již od roku 1868

Současnost

Novým vlastníkem Slavia pojišťovna a.s. se v dubnu 2006 stala Capital Management Company, a. s., společnost s dlouholetým a velmi úspěšným fungováním na pojistném trhu v České republice.

Strategií nového vlastníka je pokračování v pojišťování korporátní klientely a občanů a uvádění nových progresivních produktů na trh. V říjnu 2008 Slavia pojišťovna vstoupila na trh s povinným ručením, kdy se jako první pojišťovna vůbec zaměřila na ukázněné řidiče.

Velký důraz je kladen na profesionální fungování a vztahy s makléřskými společnostmi, které zajistí zrychlení, zkvalitnění a rozšíření služeb všem klientům.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

ISO_9001

Slavia pojišťovna a.s. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 v poskytování služeb v oblasti pojišťovnictví a také držitelem certifikační značky BUREAU VERITAS.

Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2010

Slavia pojišťovna zabodovala a získala velmi cenné ocenění v letošní soutěži Nejlepší pojišťovna 2010 každoročně vyhlašované Hospodářskými novinami.

Ocenění získala v též velmi cenné kategorii „Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2010“, kde v konkurenci „velkých hráčů“ na pojistném trhu zaujala výbornou třetí příčku.

V roce 2011 se pak Slavia pojišťovna zařadila mezi 10 největších neživotních pojišťoven v České republice.

Historie

Slavia pojišťovna má své kořeny velice těsně spjaty s počátky pojišťovnictví v Čechách. Navazuje na úspěšnou tradici jedné z nejstarších a nejvýznamnějších finančních institucí – Vzájemné, kapitály a důchody pojišťující banky Slavie. Základy pojišťovny byly položeny již v roce 1868, za vlády Rakousko-Uherské monarchie.

Vznik ryze českého pojišťovacího ústavu byl v této době významným činem na poli hospodářském i politickém. Mezi nejvýznamnější osobnosti banky Slavia se zapsal její tvůrce a zakladatel, právník F. L. Chleborád, který pro svoji myšlenku získal i „Otce vlasti“ Františka Palackého a další vynikající představitele českého národa.

Činnost této slavné prvorepublikové pojišťovny byla ukončena znárodněním pojišťovnictví v roce 1945 a obnovena byla až v devadesátých letech.

Produkty Slavia pojišťovny:

OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ

POVINNÉ RUČENÍ

Vyberte si ze tří variant povinného ručení:

POV ZÁKLAD

Limit pojistného plnění pro újmu na zdraví, škodu na věcech a ušlém zisku 35 mil. Kč

POV PROFI

Limit pojistného plnění pro újmu na zdraví, škodu na věcech a ušlém zisku 100 mil. Kč
Asistenční služba

POV PREMIUM

Limit pojistného plnění pro újmu na zdraví, škodu na věcech a ušlém zisku 100 mil. Kč
Asistenční služba, pojištění odpovědnosti občanů, cestovní Europojištění, pojištění pokut Kryštof
K povinnému ručení u nás navíc získáte:

K povinnému ručení u nás navíc získáte:

  • POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ
    Limit pro újmu na zdraví 200 000 Kč, pro škodu na věci 100 000 Kč, pro finanční škodu 20 000 Kč
  • Zdarma na 1 rok originální pojištění KRYŠTOF
    (kryje finanční ztráty řidičů spojené s dopravním přestupkem)
  • Zdarma na 1 rok cestovní EUROPOJIŠTĚNÍ
    (cestovní připojištění do Evropy s celoroční nepřetržitou platností)
  • Slevu 10 % při uzavření dalšího pojištění u Slavia pojišťovny!

Doplňková pojištění k povinnému ručení:

• Asistenční služby Slavia Assistance
• Havarijní pojištění
• Pojištění skel vozidla
• Pojištění pro případ střetu se zvěří
• Živelní pojištění vozidla
• Úrazové pojištění
• Pojištění zavazadel
• Slevu 5 % při sjednání havarijního pojištění k povinnému ručení!

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

• Cestovní pojištění – SVĚT
• Cestovní pojištění – Europojištění

BYT, DŮM, DOMÁCNOST

• Pojištění bytu, domu a domácnosti

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮCizinci

• Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče
• Komplexní zdravotní pojištění cizinců

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST

• Pojištění občanské odpovědnosti

DALŠÍ PRODUKTY POJIŠŤOVNY

• Pojištění ZDRAVÍ+
• Pojištění Bezkrevní léčba
• Pojištění psů a koček – Pejsek a kočička

PODNIKATELSKÉ POJIŠTĚNÍ

MAJETEK

• Živelní pojištění (včetně vodovodního pojištění)
• Odcizení a vandalismus včetně nezjištěného pachatele a graffiti
• Pojištění skel
• Pojištění majetku na všechna rizika
• Pojištění přerušení provozu
• Pojištění strojů a elektroniky allrisk (včetně vybraných živelných rizik)
• Strojní přerušení provozu
• Stavební montážní pojištění (CAR/EAR) včetně odpovědnosti
• Pojištění přepravy zásilek

MANAGEMENT

• Pojištění odpovědnosti členů řídících orgánů společností D&O
• Osobní pojištění odpovědnosti za škodu člena řídicího orgánu společnosti

ODPOVĚDNOST

• Pojištění obecné odpovědnosti, včetně škody či újmy způsobené vadou výrobku a vadně vykonané práce
• Pojištění profesní odpovědnosti
• Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb
• Pojištění odpovědnosti dopravce v silniční nákladní dopravě

FINANČNÍ ZPŮSOBILOST DOPRAVCE, POJIŠTĚNÍ FLOTIL

• Finanční způsobilost dopravce
• Pojištění přepravy zásilek
• Flotilové pojištění vozidel, komplexní pojištění vozových parků

OSTATNÍ TYPY POJIŠTĚNÍ

• Pojištění úpadku agentury práce
• Pojištění úpadku cestovní kanceláře
• Pojištění pohledávek
• Pojištění smluvních záruk
• Pojištění jistoty a kauce
• Pojištění letadel- havárie, živel a odpovědnost
• Pojištění lodí- havárie, živel a odpovědnost
• Pojištění výstavních a veletržních akcí
• Municipální pojištění (pojištění měst a obcí)