Povinné ručení 2015

Za povinné ručení si v roce 2015 opět něco připlatíme.

Podle vyjádření některých pojišťoven si řidiči od 1. ledna zaplatí až o několik stovek korun navíc oproti roku 2014. Důvodem toho jsou především změny týkající se nového občanského zákoníku a také současné projednávání zrušení garančního fondu.

Přestože samotné sjednání povinného ručení ukládá zákon, pohybuje se na našich silnicích stále hodně nepojištěných automobilů s neméně zodpovědnými majiteli. Odhaduje se, že v roce 2013 bylo na silnicích až 130 tisíc nepojištěných vozidel.

Způsobí-li totiž takové nepojištěné vozidlo dopravní nehodu, jsou nevymožené pohledávky hrazené právě ze zvláštního garančního fondu, do kterého od 1.1.2014 přispívají všechny pojišťovny.

Poslanci se zabývají návrhem zrušení těchto povinných příspěvků do garančního fondu s tím, že by si každá jednotlivá pojišťovna nevymahatelné pohledávky od nepojištěných vlastníků vozidel, hradila ze svého vlastního rozpočtu. To se ovšem promítne do hospodaření pojišťoven, které chybějící finance budou muset vybírat od poctivých plátců zákonného pojištění (povinného ručení).

Tento návrh zatím prochází legislativním procesem, ale jedno je jisté už nyní, že se samotným zdražením povinného ručení musíme v roce 2015 počítat.

„Již v letošním roce 2014 jsme všichni zdražení povinného ručení zaznamenali a to v průměru o více než deset procent“.

Zdražení pojistného bylo v důsledku platnosti nového občanského zákoníku, který má vliv na některá pojistná plnění. Především se jedná o pokrytí nároků za škody vzniklé na zdraví.

Vyšší odškodné, rovná se dražší pojistné.

Zdražování pojistného se v roce 2015 očekává. Následně budou pojišťovny vyhodnocovat, zda bylo jejich současné zdražení vhodně nastaveno a navýšení dostatečně pokrývá všechny výlohy s tím spojené.

Co je garanční fond?

Česká kancelář pojistitelů spravuje garanční fond, ze kterého se hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly. Od 1.1.2014 spravuje i fond zábrany škod, do kterého odvádí pojišťovny 3% z přijatého pojistného. Takto získané prostředky jsou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.