Pojištění právní ochrany

Pojišťovny právní ochrany poskytují svým klientům především možnost hájit svá práva a zájmy bez ohledu na finanční náklady celého procesu včetně nákladů spojených se soudními spory. V případě uzavření tohoto pojištění, přebírá pojistitel soudní výlohy a poskytuje právní ochranu pojištěnému.