Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek se vztahuje na ztráty, které podnikatelskému subjektu vzniknou v důsledku nezaplacení dodaného zboží nebo služeb. Příčina nezaplacení může mít dvojí charakter:

  • platební nevůle – nezaplacení pohledávky
  • platební neschopnost

V případě pojištění kryje pojistitel vzniklou škodu.