Pojištění odpovědnosti za škodu

 Odpovědnostní pojištění lze rozdělit dle jejich formy na:

  • zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
  • povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu,
  • pojištění obecné odpovědnosti.

Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Každý podnikatelský subjekt, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, musí ze zákona uzavřít  zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Tento druh pojištění uzavírají pouze pojišťovny určené dohledem v pojišťovnictví. V současné době jsou to Česká pojišťovna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s.

Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu

Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škody, které mohou vzniknout provozováním určité činnosti, k jejímuž výkonu je toto pojištění zákonnou podmínkou. Jedná se zejména vymezené profese, kde osoby které je vykonávají, jsou ze zákona odpovědné za profesionální chyby (např. lékaři, advokáti, myslivci, daňový poradci apod.)

Pojištění obecné odpovědnosti

Uzavření pojištění jiné než výše uvedené odpovědnosti záleží pouze na vlastním rozhodnutí podnikatelského subjektu. Stále větší rostoucí míra odpovědnosti, vyplývající z nových právních úprav, může vést v případě způsobení škody k nepříznivým finančním dopadům. Odpovědnost plyne ze škody způsobené třetí osobě a to především na zdraví a na majetku.