KOOPERATIVA Pojišťovna

Obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo:   Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republikakooperativa
Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897
IČ: 471 16 617

Akcionář:   VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8

Telefon: +420 956 421 111, 120, 121
Fax: +420 956 449 000

Otevírací doba:
Po – Pá 08:00 – 18:00

Kontaktní adresa: Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice

Infolinka: 841 105 105
E-mail: info@koop.cz

Internet: www.koop.cz

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu.

Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa.
Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 20,5 %.

Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké korporace.

Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG).

Vienna Insurance Group

Vienna Insurence Group, jejíž je Kooperativa pojišťovna součástí, vznikla už v roce 1824 ve Vídni jako privilegovaná požární pojišťovna. Od samotného počátku založení se skupina VIG řadila mezi jedny z největších odborníků na pojištění.

Vienna Insurence Group nabízí pojistné služby nejen v České republice, ale i v dalších 24 zemích střední a východní Evropy. Tyto služby jsou k dispozici ve více než 50 dceřiných společností.

Produkty a služby:

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

Povinné ručení
Povinné ručení NA100PRO – je určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t
Povinné ručení NA100PRO obsahuje:
•    Povinné ručení (dle výběru limitu pojistného plnění)
•    Pojištění při nezaviněné nehodě NA100PRO
–    Podmínka: V případě nehody zavolat na infolinku Kooperativy 841 105 105
•    Živelní pojištění vozidla k povinnému ručení
•    Asistenční služby

Při sjednávání povinného ručení –produktu NAMÍRU u Kooperativy si můžete vybrat ze čtyř limitů pojištění:

•    150/150 mil. Kč (150 mil. Kč za újmu na zdraví nebo usmrcení na každého zraněného/usmrceného a 150 mil. Kč za škody na věci nebo ušlém zisku) – lze sjednat se souhlasem oprávněné osoby

•    100/100 mil. Kč (100 mil. Kč za újmu na zdraví nebo usmrcení na každého zraněného/usmrceného a 100 mil. Kč za škody na věci nebo ušlém zisku)

•    70/70 mil. Kč (70 mil. Kč za újmu na zdraví nebo usmrcení na každého zraněného/usmrceného a 70 mil. Kč za škody na věci nebo ušlém zisku)

•    35/35 mil. Kč (35 mil. Kč za újmu na zdraví nebo usmrcení na každého zraněného/usmrceného a 35 mil. Kč za škody na věci nebo ušlém zisku)

  DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ k povinnému ručení

•    živelní pojištění vozidla
•    pojištění skel vozidla
•    pojištění pro případ poškození vozidla zvířetem
•    pojištění zavazadel
•    pojištění sportovní výbavy PROSPORTY
•    úrazové pojištění
•    pojištění asistenčních služeb
•    pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla (pro osobní nebo užitková vozidla do 3,5 t)
•    pojištění právní ochrany (pouze pro fyzické nepodnikající osoby)
•    asistenční program „Pomoc při nehodě“

 Havarijní pojištění

Havarijní pojištění v rámci produktu NAMÍRU
•    určeno pro všechny druhy vozidel – NOVĚ od roku 2014
•    územní rozsah havarijního pojištění je Evropa
•    možnost volby rozsahu rizik
•    možnost volby spoluúčasti od 0 %, min. 2 000 Kč do 30 %, min. 50 000 Kč podle druhu vozidla
Rozsah rizik
•    Základní havárie
•    Odcizení
•    Živel
•    Vandalismus
•    Sezónní havárie – určeno pro motocykly (více o havarijním pojištění pro motocykly)
Vždy musí být zvoleno jedno z rizik základní (sezónní) havárie nebo odcizení.

Po sjednání havarijního pojištění je v některých případech potřeba provést odbornou vstupní prohlídku vozidla. Pojistník si prohlídku vozidla musí zajistit v určeném časovém rozmezí, pokud je tato povinnost uvedena nad podpisy v pojistné smlouvě.

Další produkty:

•    Havarijní pojištění motocyklů
•    Doplňková pojištění
•    Asistenční služby

Cestovní pojištění

•    Cestovní pojištění KOLUMBUS
•    Cestovní pojištění KOLUMBUS ABONENT – celoroční

Pojištění majetku občanů

•    Pojištění domácnosti
•    Pojištění rodinného domu
•    OPTIMUM – Pojištění rodinného domu a domácnosti
•    Pojištění bytového domu
•    Pojištění rekreační budovy a domácnosti
•    Pojištění bytové a nebytové jednotky

Pojištění osob

•    Životní pojištění PERSPEKTIVA
•    PENZE
•    Pojištění zdravotní péče
•    Úrazové pojištění
•    Pojištění dětí
•    Životní pojištění

Pojištění malých a středních podnikatelů

•    Pojištění malých a středních podniků TREND
•    Pojištění malých firem a živnostníků START PLUS
•    Pojištění ORDINACÍ A LÉKÁREN

Pojištění hrazené zaměstnavatelem

•    Soukromé životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele
•    Skupinové úrazové a životní pojištění
•    Manažerské motivační pojištění

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Pojištění právní ochrany

Hlavní výhody pojištění právní ochrany

•    stavebnicový princip – variantu pojištění si můžete zvolit přesně podle svých potřeb a zároveň kombinovat pojistnou ochranu za zvýhodněných podmínek
•    svobodná volba právního zástupce – k hájení svých práv si můžete zvolit právního zástupce, kterému důvěřujete
•    nulová spoluúčast – na pojistném plnění se nepodílíte žádnou spoluúčastí
•    široká územní platnost – v oblasti náhrady škody a trestního a přestupkového práva jste chráněni nejen v České republice, ale i v celé Evropě a státech Středomoří

Pojištění odpovědnosti za škodu manažerů obchodních společností

Asistenční služby

•    Asistenční služby vozidel
•    Asistence k pojištění majetku
•    Asistenční služba MediKompas

Pojištění průmyslu a podnikatelů

•    Pojištění majetku
•    Pojištění odpovědnosti
•    Pojištění přerušení provozu
•    Pojištění přepravy

Komplexní pojištění flotil

•    EASY
•    PROFI
•    BUSINESS

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Program pro pojištění měst a obcí