Blíží se doba dovolených, pojistěte si nemovitost a zjistěte, zdali nejste v povodňové oblasti

Léto je za dveřmi a možná i Vy se chystáte na báječnou dovolenou. Všichni se těšíme na příjemné chvíle strávené doma či v zahraničí s rodinou nebo přáteli.  Mějte napaměti, že je důležité ošetřit rizika, která souvisí s pojištěním Vaší nemovitosti nebo domácnosti.

Pojištění nemovitosti

Pojištění budov je vhodné pro majitele nemovitostí. Poskytuje ochranu obytných staveb i souvisejících objektů, které jsou situované na jednom pozemku.

Pojištěním nemovitosti, dochází ke krytí obvodových zdí a střechy, včetně případné fáze výstavby. Předmětem pojištění může tedy být rodinný nebo bytový dům, rekreační chalupa či chata, byt v osobním vlastnictví, garáž, bazén, skleník aj. Některé z pojišťoven považují za součást stavby i plovoucí podlahu, kuchyňskou linku nebo dokonce obklady stěn a stropů.

Stále se však mnoho lidí domnívá, že v rámci pojištění jejich nemovitosti je automaticky pojištěna také samotná domácnost, ale není tomu tak. V případě absence některého z uvedených pojištění, jsou klienti na pobočce pojišťovny nemile překvapeni. Nejen samotní vlastníci objektů, ale i nájemníci by měli řešit pojištění své domácnosti. Jedná se totiž o pojištění movitých věcí, pomocí kterých si majitel nebo nájemník zařizuje své bydlení „nábytek, spotřebiče, technika aj.“ Místem pojištění bývají nejenom obytné prostory nemovitosti na uvedené adrese, ale třeba i nebytové prostory jako je půda a sklep.

Míra nebezpečí:

Chcete zjistit, zdali nejste v povodňové oblasti? Podívejte se na náš odkaz a zjistěte míru nebezpečí: http://www.cap.cz/kalkulacky-a-aplikace/povodnove-mapy

Zjištěním, ve které povodňové oblasti se právě Váš pojišťovaný objekt nachází, získáte orientační informaci o reálné možnosti pojištění Vaší nemovitosti/domácnosti na riziko povodně a záplavy, respektive indikaci výše pojistného.

Rizikové zóny záplav ukazují míru rizika zasažení povodní v dané lokalitě z pohledu pojistného trhu.

Pojistné krytí

Nabídka pojistného krytí je na českém trhu poměrně široká, přičemž každá pojišťovna si ve svých všeobecných pojistných podmínkách určuje ta rizika, proti kterým pak bude majetek klienta chránit. Domácnost i nemovitost je možné proto zabezpečit před nejrůznějšími negativními vlivy, jako jsou třeba živelní pohromy, krádež, havárie, úmyslné zničení nebo úmyslné poškození, voda z vodovodního zařízení, například když dojde k poruše potrubí.

Z toho důvodu, se doporučuje zvážit nejpodstatnější rizika pro pojištění daného objektu.

Pokud je tedy například Vaše nemovitost v povodňové oblasti, vyplatí se najít takovou pojišťovnu, která bude plnit při zničení věci záplavou nebo povodní.

Pokud budete mít sjednáno kvalitní pojištění, nemusíte se Vaší cesty do zahraničí obávat!

Zde, uvádíme nejčastější chyby u pojištění, kterých se klienti dopouštějí nebo je podceňují:

  1. Je dobré pojistit jak objekt, v němž se domácnost nachází, tak domácnost samotnou.
  2. Klienti by měli dbát na pravidelnou aktualizaci pojistné smlouvy – doporučuje se jednou za tři nebo nejdéle čtyři roky.
  3. Další nejčastějším problémem pojištění domácnosti bývá snaha klienta ušetřit a zaplatit na pojistném co nejméně a tak se stává, že klient vynechá některá důležitá rizika nebo si sjedná příliš nízko nastavené pojistné částky.
  4. Nepojištěná doplňková rizika, mezi které patří např. povodeň, odcizení nebo vandalismus – pokud vznikne škoda v důsledku těchto rizik a klient proti ním není pojištěn, pojišťovna samozřejmě nemůže plnit.
  5. Kromě toho je také nutné dbát na dostatečné zabezpečení místa pojištění.
  6. Nepleťte si pojištění domácnosti a nemovitosti. Každé kryje něco jiného.
  7. Svůj majetek i případnou škodu řádně zdokumentujte. Mobilní telefon s fotoaparátem má dnes skoro každý – stává se, že klient není schopen doložit, že věc byla při nehodě skutečně poškozena nebo že byla součástí majetku v případě jejího odcizení.
  8. Nikdy nezapomínejte své pojišťovně hlásit změnu klíčových údajů, dbejte na jejich aktualizaci. Nezapomeňte nahlásit každou změnu.
  9. Pokud si nejste v něčem jisti, obraťte se raději na svého pojišťovacího poradce nebo pojišťovacího makléře, který s Vámi smlouvu sjednal. Ten by Vám měl být schopen vždy správně poradit.
  10. Pozor na špatně sjednané místo pojištění, kdy je ve smlouvě uvedena chybná adresa. Stává se to často a v takovémto případě pojišťovna vzniklou škodu nehradí.