AXA Pojišťovna

Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s.axa
Sídlo:   Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika
Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12826
IČ: 281 95 604

Akcionář: SOCIETE BEAUJON, 75008 Paris, AV MATIGNON 21, Francie

Regionální ředitelství:

AXA pojišťovna a.s.
Lazarská 13/8
120 00 Praha 2

Email: reditelstvi.praha2@axa.cz

Otevírací doba:
Po – Čt 08:00-18:00
Pá 08:00-17:00

Telefon: + +420 225 021 295, +421 225 021 262
Fax: +420 225 021 200
E-mail: info@axa.cz

Infolinka: 292 292 292
Internet: www.axa.cz

AXA pojišťovna a.s.

je nejmladším členem skupiny AXA v České republice a na trh vstoupila v polovině roku 2008.

O společnosti AXA
Svoji činnost jsme na českém trhu zahájili v roce 1998 jako společnost pod obchodním názvem WASS YT s.r.o.
V roce 1999 byla společnost přejmenována na CSWIN FINANCIAL SERVICES s.r.o, posléze na Winvest Finanční poradci s.r.o. a nakonec na AXA Česká republika s.r.o.

AXA Česká republika s.r.o.

Předmětem podnikání společnosti AXA je zejména zprostředkovatelská činnost v oblasti:
•    smluv penzijního připojištění
•    pojišťovnictví
•    stavebního spoření
•    vydávání platebních karet
AXA poskytuje rovněž poradenské služby v oblasti stavebního spoření, software a poradenství v oblasti hardware a software.
Podniká také v oblasti zpracování dat, služby databank, správy sítí, činnostech podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, v oblasti služeb administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy, reklamní činnosti a marketingu.

Produkty a služby:

AXA pojišťovna a.s., nabízí svým klientům celkem dva typy výhodného pojištění:

Pojištění bydlení (stavby, domácnosti)

•    Umožníme vám pojistit nejen byt a domácnost, ale i stavbu.
•    Můžete využívat bonusový systém známý z pojištění motorových vozidel, kterým získáte zajímavou slevu za bezeškodní průběh.
•    Zdarma k tomuto pojištění získáte kvalitní asistenční služby pro případ pojistné události a také bezplatné pojištění odpovědnosti.

Pojištění vozidel (povinné ručení a havarijní pojištění)

•    Cena povinného ručení se u nás odvíjí od výkonu motoru, což je pro vás výhodnější.
•    Zdarma získáte nejlepší asistenční služby na českém trhu, které jsou vám k dispozici 24 hodin denně, a to i když nedojde k pojistné události.
•    Nabízíme vám také výhodné havarijní pojištění, které můžete uzavřít jedinou smlouvou společně s povinným ručením.

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

Povinné ručení

Vyberte si Povinné ručení od AXA, které za vás spolehlivě uhradí škody způsobené na cizích vozidlech či jiném majetku na cestách s vaším autem.

Pojistit si můžete tyto vozy:

•    osobní a lehká užitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t s max. počtem 9 sedadel
•    přívěsné vozíky za osobní automobily do celkové hmotnosti 750 kg včetně obytných

Pojišťovna AXA nabízí tyto varianty:

STANDARD – se zákonem stanoveným limitem krytí ve výši

•    35 000 000 Kč za újmy na zdraví za každého zraněného nebo usmrceného
•    35 000 000 Kč za škody na majetku

STANDARD PLUS – s navýšenými limity krytí

•    70 000 000 Kč za újmy na zdraví i škody na majetku

STANDARD MAXI – s navýšeními limity krytí

•    140 000 000 Kč za újmy na zdraví i škody na majetku

Připojištění

•    Připojištění skel
–    nabídka ze tří variant pojistného krytí – 10 000 Kč, 20 000 Kč a 40 000 Kč
•    Úrazové pojištění
–    pojištění pouze pro řidiče nebo všechny osoby přepravované ve vozidle
•    Připojištění zavazadel
•    Připojištění náhradního vozidla
•    Živelní pojištění
•    Připojištění poškození a střetu se zvěří
•    Připojištění asistence
•    Připojištění právní asistence PLUS

Havarijní pojištění

Vyberte si Havarijní pojištění od AXA pojišťovny, které zaplatí škody vzniklé na vašem vozidle způsobené havárií, živelními událostmi, odcizením celého vozidla či jeho části, nebo vandalismem.

V rámci Havarijního pojištění můžete pojistit tyto vozy:

•    osobní a lehká užitková vozidla do 3,5 tuny a maximálním počtem 9 sedadel
–    vozidlo musí mít platnou technickou kontrolu
•    spolu s automobilem vám rádi pojistíme také jeho doplňkovou i zvláštní výbavu a přívěsy do celkové hmotnosti 750 kg

3 balíčky havarijního pojištění

TabulkaII
*pojištění GAP (kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla, nepřevyšující pojistnou částku a mezi pojistným plněním z pojistné události nepřevyšující obecnou cenu vozidla, za stanovených podmínek)

Připojištění

•    Připojištění skel
–    nabídka ze tří variant pojistného krytí – 10 000 Kč, 20 000 Kč a 40 000 Kč
•    Úrazové pojištění
–    pojištění pouze pro řidiče nebo všechny osoby přepravované ve vozidle
•    Připojištění zavazadel
•    Připojištění náhradního vozidla
•    Připojištění asistence
•    Připojištění právní asistence PLUS

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Cestovní pojištění od AXA vám poskytne komplexní ochranu při vašich cestách do zahraničí.

Pojištění léčebných výloh

Je základní součástí cestovního pojištění AXA ASSISTANCE a chrání pojištěného před nečekanými výdaji za léčbu v případě akutního onemocnění nebo úrazu, které vyžadují nutné a neodkladné léčení v zahraničí, a to s možností až neomezeného krytí.

Vyberte si připojištění:

•    Rizikových a extrémních sportovních aktivit
(alpinismus, horolezectví, jachting, rafting, potápění apod.)
•    Zavazadel na vyšší limit při jejich ztrátě
•    Sportovního vybavení a dalších osobních věcí
(mobilní telefon, počítač apod.)

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

U produktu Domov si můžete vybrat ze dvou typů pojištění:

•    Stavba
•    Domácnost

Zatímco pojištění Stavby kryje škody na vašem bytě, domě či jiné nemovitosti, pojištění Domácnosti zase chrání veškeré vybavení vašeho domova.

V obou případech je součástí produktu také pojištění odpovědnosti za vámi způsobené škody.